TELEKKÄ-lintulaavu entistä ehommaksi Pieksämäen Tuomiojärvellä

Talkoolaisten uurastus tuottaa tulosta

Etelä-Savon linturikkaimman järven, Tuomiojärven, rannalla sijaisevan TELEKKÄ-lintulaavun terassien ja pitkospuiden remontti alkaa lähestyä loppuaan. Talkoolaiset Kotamäen kyläyhdistyksestä ja Suonteen seudun hirvimiehistä rakentavat laavun ympärille terassin ja rantaan vievän esteettömän kulkutien katselulevikkeineen sekä uusivat jo käyttöikänsä päähän tulleet lintutornille johtavat pitkospuut.

Valmistuessaan lintulaavu palvelee paremmin esimerkiksi liikuntaesteisiä henkilöitä sekä lapsiperheitä.

Töiden on suunniteltu olevan valmiina syksyn aikana. Laavu on kävijöiden käytettävissä, mutta töiden ollessa vielä kesken, toivotaan alueella liikuttaessa noudattamaan erityistä varovaisuutta.

Etelä-Savon ELY-keskus uusii samalla lintujen suojelualueesta kertovan kyltin.

Tuomiojärven lintulaavun uudistustyöt mahdollistaa maaseudun elävänä pitämiseen tarkoitettu leader -rahoitus, jonka hankkeelle on myöntänyt Veej’jakaja ry.

Lisätietoja www.tuomiojarvi.fi