Pieksämäen esteettömillä reiteillä jokainen pääsee lähelle luontoa

Lastenvaunuilla, rollaattorilla tai pyörätuolilla liikkuville on Pieksämäellä tarjolla kolme esteetöntä reittiä. Ne johdattavat tutustumaan harju- ja järvimaisemaan, suoluontoon sekä kaupunkimaiseen lehtometsään.

Esteettömistä reiteistä pisin, yhteen suuntaan 1,9 kilometriä, löytyy Partaharjusta. Reitti kulkee Salvonen-järven rantaa myötäillen Partaharjun toimintakeskuksesta Pieksän Ladun ylläpitämälle Ladun majalle. Reitistä noin kilometri on puubaanaa, muu osuus kivituhkaa. Partaharjun reitin varrella on useita penkki- ja pöytäryhmiä sekä nuotiopaikkoja. Partaharjuun on Pieksämäen keskustasta matkaa noin 7,5 kilometriä.

Esteetön suopuisto

Suoluontoon on mahdollisuus tutustua Paltasen esteettömässä suopuistossa. Se sijaitsee noin 16 kilometriä keskustasta Järvisuomentien varressa. Parin metrin levyistä puubaanaa on Paltasella 650 metriä. Reitin varrella on mahdollisuus kalastaa esteettömillä kalastuslaitureilla. Pien-Paltasessa kalastaminen vaatii Paltasen kioskilta ostettavan luvan, Levälammessa saa puolestaan kalastaa ilman erityistä lupaa.

Paltasella kulkijoiden käytössä on laavu ja nuotiopaikka polttopuineen sekä pöytäpenkit eväiden syöntiin.

Lehtometsä keskustan tuntumassa

Aivan Pieksämäen keskustan tuntumasta Hiekanpäästä löytyy paikkakunnan uusin esteetön reitti. Noin 400 metrin mittaiset esteettömät pitkospuut yhdistävät Hiekanpään uimarannan ja mattojenpesupaikan Pieksäjärven rannassa.
Reitti alkaa Hiekanpään metsäpuutarhasta ja kulkee luonnontilaisen lehtometsän halki. Elämyksellisen luontoreitin varrella on myös levähdyspaikkoja, joissa voi tarkkailla lehtometsän kasvistoa ja eläimistöä. Alueella elää muun muassa harvinainen liito-orava.

Katso lisätietoja esteettömistä reiteistä vedenjakajareitisto.fi/reitit