Liikkuuko Pieksämäki -projektin kuntalaisilta ma 14.12.2015 klo 18.00 Poleenissa

Liikuntasuunnitteluprojektin ensimmäinen vaihe päättyy ja tehtyjen laajojen kyselyjen ja haastattelujen pohjalta esitellään Pieksämäen liikuntakulttuurin nykytila.

Tilaisuudessa esitellään kyselytutkimusten tulokset, käsitellään pieksämäkeläisten seurojen toimintaedellytyksiä ja nykypäivän haasteita sekä esitetään ensimmäisiä toimenpide-ehdotuksia työstettäviksi projektin jälkimmäiselle puoliskolle.

Tilaisuuden avaa liikuntasuunnittelun professori Kimmo Suomi.

Kahvi- ja joulutorttutarjoilu.

Lisätietoja:
Liikuntapalvelupäällikkö Antti Nousiainen
044 799 5556
antti.nousiainen@pieksamaki.fi
www.sportpieksamaki.fi

SportPieksämäki