Liikkuuko Pieksämäki? Osallistu liikuntapalvelujen kehittämiseen!

Pieksämäen kaupunki aloittaa lokakuun alussa ”Liikkuuko Pieksämäki? – projektin”, jossa kartoitetaan laaja-alaisesti kaupungin liikuntaedellytyksiä. Projektin päämääränä on kehittää Pieksämäen liikuntapalveluita edistämään entistä paremmin kuntalaistensa liikkumista. Projekti perustuu analyyttiseen tiedonhankintaan ja kuntalaislähtöiseen suunnitteluun. Kuntalaisten liikuntatottumuksia ja mielipiteitä kartoitetaan kyselytutkimuksin ja haastatteluin. Näin pieksämäkeläiset pääsevät vaikuttamaan siihen, miten liikuntapalveluita tulevaisuudessa kehitetään.
Liikkuuko Pieksämäki? -projekti käynnistyy maanantaina 5.10.2015 pidettävällä kaikille avoimella aloitusseminaarilla Poleenin salissa klo 18. Seminaariin toivotaan laajaa kuntalaisten osallistumista niin yhdistysten, kunnallispäättäjien kuin tavallisten kuntalaistenkin osalta. Puoli vuotta kestävän projektin aikana on aloitusseminaarin lisäksi kaksi yleisöseminaaria, joissa kerrotaan suunnittelun etenemisestä ja tarjotaan kuntalaisille mahdollisuus osallistua suunnitteluun.
Aloitusseminaarista lähtien pieksämäkeläiset voivat tutustua projektiin netissä, jossa on tietoa projektin etenemisestä ja kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksista. Myöhemmin julkaistavan sivuston kautta kuntalainen voi vastata kyselyihin, ottaa suoraan yhteyttä suunnittelijoihin sekä lähettää kehitysehdotuksia.
Liikuntatottumuksista ja -edellytyksistä kerätään syksyn aikana tietoa kyselytutkimuksilla sekä haastatteluilla. Kuntalaisilta tietoa ja mielipiteitä kerätään viidellä eri väestöryhmiin kohdistuvalla kyselyllä. Tarkoituksena on kerätä analyyttisin menetelmin tietoa pitkäjänteisen ja kuntalaista palvelevan päätöksenteon varmistamiseksi.
Tiedonkeruun tulosten pohjalta julkaistaan väliraportti joulukuussa, jossa kuvataan Pieksämäen liikuntakulttuurin nykytila ja sen pohjalta suunnittelua jatketaan toimenpide-ehdotuksiin. Projektin suunnitteluvaiheen päätyttyä maaliskuun alussa, toimenpide-ehdotukset esitellään seminaarissa ja niihin voi tutustua myös sähköisessä ja painetussa muodossa.
Tiedonkeruun ja projektin raportoinnin hoitaa Urhes liikuntasuunnittelu Oy, joka vastaa myös projektin jälkeisistä vaikuttavuusarvioinneista.

Lisätiedot projektista:
Pieksämäen kaupunki
Liikuntapalvelupäällikkö Antti Nousiainen
044 799 5556
antti.nousiainen@pieksamaki.fi

Urhes liikuntasuunnittelu Oy
Suunnittelija Anton Ahonen
050 492 4143
ahonen@urhes.fi